Manteniment pàgina web del festival de Música

Actualitzacions en la web dels grups de música. Gestió de les notícies durant el període del festival de Música al Castell de Dénia 2021.